FK Baník Sokolov
FK Baník Sokolov
Klubový fanshop

Sportovní centrum mládeže

Motto: Hraj s námi, studuj s námi!

1. Úvod

Tato sekce našich webových stránek bude představovat sportovní centrum mládeže (SCM), bude aktuálně informovat o novinkách a o spolupráci klubu se středními školami. Sekce webových stránek je určena pro příznivce klubu, rodiče hráčů, hráče samotné a zároveň pro vedení a pedagogy středních škol.

2. Sportovní koncepce

Sportovní centra mládeže (SCM) jsou společným projektem jednotlivých sportovních svazů (v našem případě FAČR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SCM jsou určena pro talentované sportovce studující na středních školách (dorostenecké kategorie) a svým účelem navazují na systém SpSM na základních školách. Na základě spolupráce mezi sportovním klubem majícím status SCM a středními školami a odbornými učilišti ve spádové oblasti umožňuje SCM talentovaným studentům adekvátní sportovní trénink vedený kvalifikovanými trenéry v době školního vyučování, kvalitní utkání na úrovni republikových soutěží, významnou výhodou je spolupráce se školami, konzultace prospěchu a chování studentů s pedagogy.

FK Baník Sokolov získal statut SCM v červenci 2008 na základě složitého a náročného licenčního řízení, ve kterém musel splnit celou řadu podmínek. Od začátku školního roku 2008/2009 se rozjel pilotní ročník SCM do kterého byl zařazen 1.ročník studentů partnerských středních škol v Sokolově. Následující ročník 2009/2010 už byl projekt rozšířen na studenty 1. až 4. ročníků, kteří pravidelně absolvují jednu tréninkovou jednotku v době školního vyučování a čtyři - šest tréninkových jednotek mimo školu v rámci jednotlivých dorosteneckých kategorií FK Baník Sokolov a tréninkových skupin SCM.

SCM FK Baník Sokolov je také otevřeno všem studentům partnerských středních škol, kteří jsou aktivními hráči fotbalu, ale nejsou kmenovými hráči FK Baník Sokolov. Mohou, stejně jako naši kmenoví hráči, absolvovat ranní tréninkové jednotky aniž by to mělo jakýkoli vliv na jejich klubovou příslušnost.

3. Organizace sportovní přípravy SCM (dopolední a ranní tréninkové jednotky)

1.ročník:

1 x týdně TJ (70 minut – dopoledne v rámci školy, různé dny a časy dle rozpisu), travnaté tréninkové hřiště a UMT hřiště v areálu FK Bník, Fitness studio Ural, Městský bazén Sokolov.

2.ročník:

1 x týdně TJ (70 minut – dopoledne v rámci školy, různé dny a časy dle rozpisu), travnaté tréninkové hřiště a UMT hřiště v areálu FK Bník, Fitness studio Ural, Městský bazén Sokolov.

3.ročník:

1 x týdně TJ (70 minut – dopoledne v rámci školy, různé dny a časy dle rozpisu), travnaté tréninkové hřiště a UMT hřiště v areálu FK Bník, Fitness studio Ural, Městský bazén Sokolov.

4.ročník:

1 x týdně TJ (70 minut – dopoledne v rámci školy, různé dny a časy dle rozpisu), travnaté tréninkové hřiště a UMT hřiště v areálu FK Bník, Fitness studio Ural, Městský bazén Sokolov.

Dopolední a ranní tréninkové jednotky vede profesionální trenér SCM Tomáš Hájek a František Dřížďal.

4. Tréninkový proces dorosteneckých kategorií FK Baník Sokolov

U16

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U17

5 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, posilovna v areálu zimního stadiónu, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U19

5 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, posilovna v areálu zimního stadiónu, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

Šéftrenér dorosteneckých kategorií a vedoucí trenér SCM: Tomáš Hájek

U19 (ročník 1998 - 1999):

hlavní trenér Tomáš Hájek
asistent trenéra Milan Gabrle
vedoucí družstva Jitka Štěrbová

U17 (ročník 2000):

hlavní trenér Vratislav Dvořák
asistent trenéra David Vaněček
vedoucí mužstva Miroslav Fojtík

U16 (ročník 2001):

hlavní trenér Petr Schneider
asistent trenéra Jiří Štěpán
vedoucí mužstva Jiří Dlouhý

Cílem je zdokonalování a automatizace herních činností jednotlivce, velký důraz klást na zvládnutí technicko-taktických dovedností, zdokonalování principů zónové obrany orientované na míč, nácvik a rozvoj soubojového chování v návaznosti na přechod do dospělých kategorií. Individuální herní dovednosti uplatnit v rámci týmového herního výkonu, dále rozvíjet verbální komunikaci při řízení hry. Dále je tréninkový proces zaměřen na rozvoj kondičních schopností, zejména speciální vytrvalosti anaerobního charakteru, koordinace, explozivně-silových schopností dolních končetin, aktivace hlubokého svalového systému (core trénink) a speciální rychlosti. Upevňování pozitivního vztahu k FK Baník Sokolov.

5. Návaznost na farmu a A tým

Cílem dlouhodobé sportovní přípravy je komplexní zabezpečení mládeže klubu od kategorie přípravek, žáků, dorostů až po farmu FK Baník Sokolov. V tomto systému má zásadní význam plynulá návaznost Sportovního střediska mládeže (žákovské kategorie) na Sportovní centrum mládeže (dorostenecké kategorie). Přes farmu 1. FC Karlovy Vary se hráči mohou dostat k vrcholovému fotbalu, do reprezentačních mládežnických výběrů, do A týmu a do Synot ligy (nejvyšší fotbalové soutěže).

6. Závěr

Úspěšní absolventi Sportovního centra mládeže se uplatní v A týmu, ale zároveň zvyšují fotbalovou úroveň dalších divizních a krajských týmů. Cílem společné pedagogicko – sportovní přípravy v SCM je úspěšné ukončení středoškolského vzdělání a výchova aktivního, vzdělaného a samostatného jedince, připraveného pro pracovní život.

Partnerské střední školy

Gymnázium Sokolov

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Střední živnostenská škola Sokolov

Partneři