FK Baník Sokolov
FK Baník Sokolov
Klubový fanshop

Sportovní středisko mládeže

Motto: Výchova vzdělaného člověka a aktivního sportovce

1. Úvod

Sekce SpSM na našich webových stránek představuje sportovní středisko mládeže (dříve sportovní třídy), aktuálně informuje o novinkách ve sportovním středisku mládeže, o spolupráci klubu a základní školy. Sekce webových stránek je určena pro příznivce klubu, rodiče hráčů, hráče samotné a zároveň pro vedení a pedagogy ZŠ Pionýrů. Sportovní středisko mládeže (SpSM) jsou společným projektem FAČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SpSM jsou určena pro talentované sportovce navštěvující základní školy (žákovské kategorie).

2. Sportovní koncepce

Postupným cílem klubu je přechod k profesionálnímu fungování, zejména u mládežnických kategorií a to již od přípravek až po kategorii U19. Profesionalizace znamená zvyšování nároků na trenéry, na pedagogy, na hráče, na obsah, počet a kvalitu tréninkových jednotek, na zvýšení spolupráce s rodiči a na úroveň soutěží. Jedním ze základních předpokladů naplnění sportovní koncepce, profesionalizace klubu je postupné zvyšování nároků a úrovně SpSM. Cílem spolupráce klubu a základní školy je vytvořit maximální předpoklady pro optimální propojení vzdělávání a sportovního tréninku žáků. Snahou vedení školy a klubu je vést hráče k zvládnutí školních a tréninkových povinností tak, aby v pozdějším věku vyhledávali sportovní aktivity jako prevenci negativních jevů (kriminalita, obezita, protidrogová prevence). Fotbalový klub aktivně sleduje školní výsledky a chování svých hráčů, motivuje je k dosažení maximálních výsledků sportovních i školních.

3. Organizace sportovní přípravy ZŠ Pionýrů

ZŠ Pionýrů Sokolov:

4. třída

2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (odpoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30)

5. třída

2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30)

6. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1 x 45 minut kompenzace / netradiční sporty

7. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1 x 45 minut kompenzace / netradiční sporty

8. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1 x 45 minut kompenzace / netradiční sporty

9. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1 x 45 minut kompenzace / netradiční sporty

Hodiny tělesné výchovy vedou odborní pedagogové ZŠ Pionýrů. Tréninkové jednotky vedou profesionální trenéři FK Baník Sokolov Marek Kratochvíl (2. stupeň ZŠ) a Jan Kovář (1. stupeň ZŠ). Hodiny plavání a regenerace vedou společně pedagogové TV a profesionální trenéři.

4. Tréninkový proces klubu FK Baník Sokolov

U10 přípravka

3 x týdně tréninková jednotka (Areál Bohemia - přírodní tráva, UMT. V zimním období v tělocvičně)

U11 přípravka

3 - 4 x týdně tréninková jednotka (Areál Bohemia - přírodní tráva, UMT. V zimním období v tělocvičně)

U12 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U13 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U14 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U15 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

Šéftrenér mládeže a vedoucí sportovních tříd: Marek Kratochvíl

Žáci U15 (ročník 2002):

hlavní trenér - Lukáš Kislinger
asistent trenéra - František Nedbalý
vedoucí mužstva - Ladislav Dubnický

Žáci U14 (ročník 2003):

hlavní trenér - Stanislav Galisz
asistent trenéra - Jiří Šellong
vedoucí mužstva - Ladislav Dubnický

Žáci U13 (ročník 2004):

hlavní trenér - Marek Kratochvíl
asistent trenéra - Lukáš Jankovský
vedoucí mužstva - Jan Šustr

Žáci U12 (ročník 2005):

hlavní trenér - Jan Makovec
asistent trenéra - Daniel Krlička
vedoucí mužstva - Jan Šustr

Přípravka U11 (ročník 2006):

hlavní trenér - Vladislav Volpov
asistent trenéra - Martin Stehlík
asistent trenéra - Martin Berka
vedoucí týmu - Vít Borolič

Cíle tréninkového procesu:

Kategorie přípravek - cílem je rozvoj a zdokonalování herních činností jednotlivce na vyšší kvalitativní úrovni, všeobecný rozvoj pohybových schopností a základní technicko-taktické dovednosti, herním tréninkem zdokonalovat kondiční stránku, ale také volbu řešení herních situací a utváření správných herních návyků. Systematické vedení k pravidelnému tréninku, k základním hygienickým návykům, spolupráce s rodiči a školou. Utváření pozitivního vztahu k FK Baník Sokolov. Dlouhodobým cílem je doplňování kategorie nejtalentovanějšími hráči z celého Karlovarského kraje.
Kategorie žáků - cílem je rozvoj a zdokonalování herních činností jednotlivce, všeobecný rozvoj pohybových schopností a technicko-taktické dovednosti směřujících k přípravě na nejvyšší úroveň žákovské soutěže, aktivní pojetí hry v útočné i obrané fázi, nácvik a rozvoj soubojového chování. Tréninkový proces je zaměřen na všeobecný rozvoj pohybových dovedností a schopností. Cílem je snaha o maximální rozvoj potenciálu hráčů, upevňování spolupráce s rodiči, školou a vytváření pozitivního vztahu k FK Baník Sokolov.

5. Návaznost na SCM (sportovní centrum mládeže)

SCM přímo navazuje na SpSM a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti sportovního tréninku. Vzdělávácí proces na úrovni SCM je zajištěn úzkou spoluprací mezi FK Baník Sokolov a těmito středními školami: ISŠTE Sokolov, Gymnázium Sokolov, Živnostenská škola Sokolov, Soukromá obchodní akademie v Sokolově. Tréninkový proces navazuje přechodem hráčů do dorosteneckých týmů FK Baník Sokolov.

6. Závěr

Výsledkem společného pedagogicko-sportovního působení bude žák – hráč aktivní, vzdělaný, samostatný a připravený na pozdější kritický věk puberty, adolescence a schopný aktivního, plnohodnotného společenského života.

Partneři