Fanshop

GDPR-souhlas

Informace k souhlasu se zasíláním marketingových informací
 
Na základě Vašeho souhlasu formou SMS, resp. e-mailem dojde ke zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů jako je jméno, příjmení, telefonní číslo, resp. e-mailová adresa, a to za účelem zasílání marketingových informací z aktuálního dění, připravovaných nebo ukončených akcích. Tyto jsou uchovávány trvale.
Neudělíte-li souhlas do 24.5.2018, budou Vaše údaje vymazány a opětovné zasílání bude možné pouze na Vaši žádost.
Na základě žádosti máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, a na opravu nesprávných osobních údajů. Dále můžete v souladu s platnou legislativou požádat, aby Vaše již nepotřebné osobní údaje byly vymazány nebo aby jejich zpracování bylo omezeno, dále máte právo vznést námitku proti zpracování, či právo na přenositelnost údajů jinému správci. V případě, že nebudou přijata opatření, která požadujete, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů jsou společnosti:
 

FK Baník Sokolov 1948, s.r.o. Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s
Boženy Němcové 1780, Sokolov 356 01 Boženy Němcové 1780, Sokolov 356 01
IČ: 091 89 238 IČ: 699 67 059


 
Se žádostí na uplatnění svých práv se můžete obrátit:
Osobně:                sekretariát společnosti, sportovní areálu Baník Sokolov, Boženy Němcové 1780, 35601 Sokolov
E-mailem:            gdpr@fksokolov.cz
Prostřednictvím datové schránky ID:          zjad5kc
Písemně:              FK Baník Sokolov, a.s.
                            Jednoty 1628
                            356 01 Sokolov
 
Ve své žádosti uveďte takové údaje, abychom Vás mohli ztotožnit a mohli tak Vašemu požadavku vyhovět.
 

Partneři