Fanshop

Sportovní centrum mládeže

Motto: Hraj s námi, studuj s námi!

1. Úvod

Tato sekce našich webových stránek bude představovat Sportovní centrum mládeže (SCM), bude aktuálně informovat o novinkách a o spolupráci klubu se středními školami. Sekce webových stránek je určena pro příznivce klubu, rodiče hráčů, hráče samotné a zároveň pro vedení a pedagogy středních škol.

2. Sportovní koncepce

Sportovní centra mládeže (SCM) jsou společným projektem jednotlivých sportovních svazů (v našem případě FAČR) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SCM jsou určena pro talentované sportovce studující na středních školách (dorostenecké kategorie) a svým účelem navazují na systém SpSM na základních školách. Na základě spolupráce mezi sportovním klubem majícím status SCM a středními školami a odbornými učilišti ve spádové oblasti umožňuje SCM talentovaným studentům adekvátní sportovní trénink vedený kvalifikovanými trenéry v době školního vyučování, kvalitní utkání na úrovni republikových soutěží. Významnou výhodou je spolupráce se školami, konzultace prospěchu a chování studentů s pedagogy.

 Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. získal statut SCM v červenci 2008 na základě složitého a náročného licenčního řízení, ve kterém musel splnit celou řadu podmínek. Od začátku školního roku 2008/2009 se rozjel pilotní ročník SCM do kterého byl zařazen 1.ročník studentů partnerských středních škol v Sokolově. Následující ročník 2009/2010 už byl projekt rozšířen na studenty 1. až 4. ročníků, kteří pravidelně absolvují jednu tréninkovou jednotku v době školního vyučování a čtyři až šest tréninkových jednotek mimo školu v rámci jednotlivých dorosteneckých kategorií klubu a tréninkových skupin SCM. V současné době uděluje FAČR statut SCM pouze jedenácti vybraným klubům z celé republiky.

SCM Fotbalový klub Baník Sokolov, z.s. je také otevřeno všem studentům partnerských středních škol, kteří jsou aktivními hráči fotbalu, ale nejsou kmenovými hráči klubu. Mohou, stejně jako naši kmenoví hráči, absolvovat ranní tréninkové jednotky, aniž by to mělo jakýkoli vliv na jejich klubovou příslušnost.

3. Organizace sportovní přípravy SCM (dopolední a ranní tréninkové jednotky)

1. – 4. ročník:

1 x týdně TJ (70 minut – dopoledne v rámci školy, různé dny a časy dle rozpisu), travnaté tréninkové hřiště a UMT hřiště v areálu FK, fitness Ural, Městský bazén Sokolov.

Dopolední a ranní tréninkové jednotky vede profesionální trenér SCM Vít Vrtělka a Karel Tichota.

4. Tréninkový proces dorosteneckých kategorií FK Baník Sokolov

U16

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, fitness Ural, v zimním období v tělocvičně)

U17

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, fitness Ural, v zimním období v tělocvičně)

U18

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, fitness Ural, v zimním období v tělocvičně)

U19

5 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a tartanový ovál fotbalového stadionu, UMT ovál na zadním hřišti, malá umělá tráva v areálu 3.ZŠ, fitness Ural, v zimním období v tělocvičně)

5. Vedoucí trenér SCM: Karel Tichota

Kontakty: https://www.fksokolov.cz/o-klubu-kontakty/

Cílem je zdokonalování a automatizace herních činností jednotlivce, velký důraz kladen na zvládnutí technicko-taktických dovedností, zdokonalování principů zónové obrany orientované na míč, nácvik a rozvoj soubojového chování v návaznosti na přechod do dospělých kategorií. Rozvoj a podpora verbální komunikace při řízení hry, hledání tzv. lídrů. Dále je tréninkový proces zaměřen na rozvoj kondičních schopností, zejména speciální vytrvalosti anaerobního charakteru, explozivně-silových schopností dolních končetin, aktivace hlubokého svalového systému (core trénink) a speciální rychlosti a koordinace. Příprava na přechod do dospělého, ideálně profesionálního fotbalu, jak po stránce sportovní, tak po stránce mentální. Upevňování vztahu k FK.

6. Závěr

Úspěšní absolventi Sportovního centra mládeže se uplatní v A týmu nebo zvyšují fotbalovou úroveň dalších divizních a krajských týmů. Cílem společné pedagogicko – sportovní přípravy v SCM je úspěšné ukončení středoškolského vzdělání a výchova aktivního, slušného a samostatného jedince, připraveného pro pracovní život.

Partnerské střední školy

Gymnázium Sokolov

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Střední živnostenská škola Sokolov

Partneři