Fanshop

Sportovní středisko mládeže

Motto: Výchova vzdělaného člověka a aktivního sportovce

1. Úvod

Sekce Sportovní středisko mládeže (SpSM) na našich webových stránek představuje SpSM (dříve sportovní třídy), aktuálně informuje o novinkách a spolupráci klubu a základní školy. Sekce webových stránek je určena pro příznivce klubu, rodiče hráčů, hráče samotné a zároveň pro vedení a pedagogy ZŠ Pionýrů. SpSM je společným projektem FAČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. SpSM je určeno pro talentované sportovce navštěvující základní školy (žákovské kategorie).

2. Sportovní koncepce

Postupným cílem klubu je přechod k profesionálnímu fungování, zejména u mládežnických kategorií, a to již od přípravek až po kategorii U19. Profesionalizace znamená zvyšování nároků na trenéry, na pedagogy, na hráče, na obsah, počet a kvalitu tréninkových jednotek, na zvýšení spolupráce s rodiči a na úroveň soutěží. Jedním ze základních předpokladů naplnění sportovní koncepce, profesionalizace klubu je postupné zvyšování nároků a úrovně SpSM. Cílem spolupráce klubu a základní školy je vytvořit maximální předpoklady pro optimální propojení vzdělávání a sportovního tréninku žáků. Snahou vedení školy a klubu je vést hráče k zvládnutí školních a tréninkových povinností tak, aby v pozdějším věku vyhledávali sportovní aktivity jako prevenci negativních jevů (kriminalita, obezita, protidrogová prevence). Fotbalový klub aktivně sleduje školní výsledky a chování svých hráčů, motivuje je k dosažení maximálních výsledků sportovních i školních.

3. Organizace sportovní přípravy ZŠ Pionýrů

ZŠ Pionýrů Sokolov:

5. třída

2 x 45 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30)

6. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1x 45 min doplňkové hry a sporty

7. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1x 45 min doplňkové hry a sporty

8. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1x 45 min doplňkové hry a sporty

9. třída

1 x 90 minut TV, 90 minut tréninková jednotka (dopoledne v rámci školy), 45 minut plavání a regenerace (krytý bazén v Sokolově, v pondělí 6:45 – 7:30), 1x 45 min doplňkové hry a sporty

Hodiny tělesné výchovy vedou odborní pedagogové ZŠ Pionýrů. Tréninkové jednotky vedou profesionální trenéři FK Baník Sokolov Marek Kratochvíl (2. stupeň ZŠ) a Jan Kovář (1. stupeň ZŠ). Hodiny plavání a regenerace vedou společně pedagogové TV a profesionální trenéři.

4. Tréninkový proces klubu FK Baník Sokolov

U10 přípravka

3 x týdně tréninková jednotka (Areál Bohemia - přírodní tráva, UMT. V zimním období v tělocvičně)

U11 přípravka

3 - 4 x týdně tréninková jednotka (Areál Bohemia - přírodní tráva, UMT. V zimním období v tělocvičně)

U12 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U13 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U14 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

U15 žáci

4 x týdně tréninková jednotka (travnatá tréninková hřiště, umělá tráva v areálu a malá umělá tráva v areálu 3. ZŠ, v zimním období v tělocvičně)

5. Vedoucí trenér SpSM a sportovních tříd: Marek Kratochvíl

Kontakty: https://www.fksokolov.cz/o-klubu-kontakty/

Cíle tréninkového procesu:

Kategorie mladších a starších žáků - cílem je rozvoj a zdokonalování herních činností jednotlivce na vyšší kvalitativní úrovni, všeobecný rozvoj pohybových schopností a základní technicko-taktické dovednosti, herním tréninkem zdokonalovat kondiční stránku, ale také volbu řešení herních situací a utváření správných herních návyků. Systematické vedení k pravidelnému tréninku, k základním hygienickým návykům, spolupráce s rodiči a školou. Utváření pozitivního vztahu k Fotbalovému klubu Baník Sokolov, z.s. Dlouhodobým cílem je doplňování kategorie nejtalentovanějšími hráči z celého karlovarského kraje.

6. Návaznost na SCM (sportovní centrum mládeže)

SCM přímo navazuje na SpSM a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti sportovního tréninku. Vzdělávací proces na úrovni SCM je zajištěn úzkou spoluprací mezi Fotbalovým klubem Baník Sokolov, z.s. a těmito středními školami: ISŠTE Sokolov, Gymnázium Sokolov, Živnostenská škola Sokolov, Soukromá obchodní akademie v Sokolově. Tréninkový proces navazuje přechodem hráčů do dorosteneckých kategorií.

7. Závěr

Výsledkem společného pedagogicko-sportovního působení bude žák – hráč aktivní, slušný, samostatný a připravený na pozdější kritický věk puberty, adolescence a schopný aktivního, plnohodnotného společenského života.

Partneři