Fanshop

Rekonstrukce hrací plochy

Timelapse video z průběhu rekonstrukce

Charakteristická skladba povrchu

Podrobnosti k revitalizaci fotbalového hřiště

  • hřiště si zachová i po rekonstrukci lajnování 105 x 68 metrů,
  • bude nainstalován kvalitnější automatický závlahový systém a osazeny nové postřikovače v počtu 10 (po obvodu hřiště) + 6 (celokruhové uvnitř hřiště),
  • stávající povrch bude sejmut do hloubky 41 centimetrů,
  • dojde k nahrazení stávajícího drenážního odvodňovacího systému, docházelo totiž ke špatnému vsakování vody,
  • zásyp a zhutnění bude proveden kamenivem, štěrkem a štěrkopískem v různých frakcích,
  • kořenová vrstva bude vyztužena pomocí polypropylenového vlákna,
  • založení travního koberce bude provedeno výsevem 25 - 30 g/m2,
  • orientační náklady na stavbu: 11 milionů Kč.

Partneři